X

Studentkåren/studerandekåren

Högskolorna ska enligt lag höra de studerande. Yrkeshögskolorna har studerandekårer och universiteten studentkårer. De ser till att de studerandes röst blir hörd vid beslutsfattandet i högskolorna. Studerandekårerna och studentkårerna ordnar också verksamhet under friare former, såsom olika evenemang, som motvikt till studierna.

Representanterna för de studerande väljs genom val med regelbundna mellanrum. Vilken studerande som helst vid högskolan kan kandidera, även en utbytesstudent. Kandidater ställs ofta upp av till exempel ämnesföreningar samt många politiska partier. Det lönar sig att följa med anslagstavlorna och e-postlistorna samt att be exempelvis styrelsen för din ämnesförening eller andra studerande om mer information.

Studerande vid ett universitet eller en yrkeshögskola har egna landsomfattande intressebevakningsorganisationer, som hjälper de studerande och driver deras intressen. Som intressebevakare för yrkeshögskolestuderande fungerar Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland – SAMOK rf, medan intressebevakaren för de universitetsstuderande är Finlands studentkårers förbund – FSF rf.