X

Kommunfullmäktige

Kommun- eller stadsfullmäktige är kommunens viktigaste beslutande organ. Fullmäktige beslutar om kommunens verksamhetsformer och om användningen av kommunens pengar. Det beslutar vilka tjänster och projekt kommunen ska lägga pengar på och vad kommunen har råd med. Fullmäktige har alltså en avgörande ställning också i ärenden som gäller ungdomar.

Medlemmarna i fullmäktige väljs genom kommunalval vart fjärde år. Fullmäktigeledamöterna är förtroendevalda. De är alltså aktiva inom fullmäktige utan lön vid sidan av sitt eget arbete.

Fullmäktige fattar sina beslut vid offentliga sammanträden, vilket betyder att vem som helst får gå och lyssna på fullmäktiges möten. I vissa kommuner kan man även följa med mötena på Internet. I många kommuner kan kommuninvånarna ta del av de ärenden man ska rösta om på de kommande mötena till exempel på fullmäktiges webbplats. Föreslå ett sådant system i din egen kommun, om det inte redan finns!

Kontaktuppgifter till fullmäktigeledamöterna finns på kommunens webbplats. Kommunernas kontaktuppgifter hittar du på Kommunförbundets webbplats.