X

Jag söker information

Innan du intensivt börjar driva någon fråga lönar det sig att kontrollera att informationen är korrekt. En bra plats att börja söka information om ett visst tema på är medborgarorganisationerna. Du kommer i gång genom att bekanta dig med olika existerande organisationer på webbplatsen Valtikka. Du hittar även information på biblioteket och på Internet. Det lönar sig att se efter vad som sägs om ämnet på flera ställen. Gissa inte, utan ta reda på!