X

Jag röstar/Jag kandiderar

I val kan man både rösta och kandidera. I Finland finns det fyra slags allmänna val:

  • Riksdagsval, vid vilka riksdagsledamöterna väljs vart fjärde år
  • Presidentval, vid vilka republikens president väljs vart sjätte år
  • Kommunalval, vid vilka ledamöterna av kommunfullmäktige väljs vart fjärde år
  • Europaparlamentsval, vid vilka medlemmarna av Europaparlamentet väljs vart femte år.

Att rösta är det enklaste sättet att påverka. Vid valen får medborgarna säga sin åsikt om beslutsfattarnas politik och vid behov byta ut beslutsfattarna mot nya personer. Röstningen vid valen är hemlig. Ingen får alltså veta vem du röstade på om du inte själv vill berätta det.

I riksdagsvalen och presidentvalen får finländska medborgare som har fyllt 18 år rösta. I Europaparlamentsvalen får dessutom andra EU-länders medborgare som bor i Finland rösta.

I kommunalvalen får följande personer rösta:

  1. minst 18 år gamla finländska medborgare och medborgare i EU:s övriga medlemsstater samt isländska och norska medborgare som har bott i sin hemkommun i mer än 50 dagar,
  2. alla länders medborgare som är minst 18 år och som har bott i sin hemkommun i mer än 50 dagar och som har haft sin hemkommun i Finland minst två år i sträck.

Du kan även kandidera i valen. Det vanligaste sättet att få kandidera i ett val är att delta i något partis verksamhet. Dessutom kan kandidater ställas upp av valmansföreningar, dvs. en grupp människor av en viss storlek som vill ställa upp en kandidat i ett val.

Noggrannare information om val, röstning och kandiderande hittar du på webbplatsen vaalit.fi.