X

Jag röstar i ungdomsfullmäktigevalet

Ungdomsfullmäktige är lokala ungdomsgrupper som är partipolitiskt och religiöst obundna. Ungdomsfullmäktige bevakar ungdomarnas intressen i kommunen på många sätt, till exempel genom att arrangera evenemang för ungdomar, delta i beslutsfattandet i de nämnder som verkar inom kommunen och ta ställning till ärenden som gäller ungdomar. Ungdomsfullmäktige väljs ofta genom val, i vilka ungdomarna i kommunen har rösträtt.

Information om ungdomsfullmäktigevalen ges ofta i skolorna. Om du inte vet huruvida det finns ett ungdomsfullmäktige i din kommun eller hur det väljs, kan du fråga representanterna för elevkåren, en lärare eller ungdomsledaren. Närmare information om ungdomsfullmäktige och dess sammansättning hittar du även på din kommuns webbplats. Kom ihåg att rösta då valet äger rum – endast på det sättet kan du påverka vem som gör ungdomarnas röst hörd bland beslutsfattarna.

Mer information om ungdomsfullmäktige får du av Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf – Nuva ry.