X

Jag kommer med verksamhetsidéer

Vid många ungdomslokaler får ungdomarna själva delta i planeringen av verksamheten. Det kan till exempel innebära att komma med idéer till och genomföra olika evenemang eller att avtala om gemensamma verksamhetssätt. Hurdana evenemang eller till exempel klubbar skulle du vilja ha vid din ungdomsgård? Är ungdomsgården en trivsam plats där alla är välkomna och ingen blir retad? En del ungdomslokaler har en egen lokalkommitté, som du kan gå med i om du vill.

Ta kontakt med ungdomsledaren vid din egen ungdomslokal och fråga honom eller henne om lokalen har någon ungdomsgrupp som du kan gå med i. Kom ihåg att du alltid kan berätta för ungdomsledaren om dina idéer och tankar!