X

Jag hör till ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige är lokala ungdomsgrupper som är partipolitiskt och religiöst obundna. De väljs ofta genom val, i vilka ungdomarna i kommunen har möjlighet att rösta. I en del kommuner kan man komma med i ungdomsfullmäktige utan att ett val genomförs.

Du behöver inte vara en expert på politik för att ställa upp som kandidat i valet. Det räcker att du är intresserad av hur det går för ungdomarna i din kommun. Om du inte vet huruvida det finns ett ungdomsfullmäktige i din kommun eller hur det väljs, kan du fråga representanterna för elevkåren, en lärare eller ungdomsledaren. Närmare information om ungdomsfullmäktige och dess sammansättning hittar du även på din kommuns webbplats.

Om du redan hör till ungdomsfullmäktige och vill samarbeta med ungdomsfullmäktige i andra kommuner, kan Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf – Nuva ry hjälpa dig.