X

Jag hör till ett parti

Partierna samlar människor som har likartade åsikter och ståndpunkter. I ett parti är det ofta lättare att få sitt budskap hört av beslutsfattarna. Varje parti erbjuder röstarna olika idéer och värderingar.

I Finland finns för närvarande 14 registrerade partier. Åtta av dessa partier är riksdagspartier, dvs. de har fått så många röster i valet att de har sina egna riksdagsledamöter i riksdagen.

Utöver partierna finns det politiska ungdoms- och studerandeorganisationer. De är organisationer som är avsedda för ungdomar med liknande åsikter som partierna.

Mer information om partierna och de politiska ungdoms- och studerandeorganisationerna hittar du på webbplatsen Valtikka.