X

Jag hör till en organisation

En förening eller en organisation är en sammanslutning av människor som driver sina medlemmars gemensamma mål eller värderingar. Den utgör en möjlighet att påverka frågor som är viktiga för just dig och hitta likasinnade personer att agera tillsammans med.

I Finland finns fler än 100 000 föreningar, som grovt kan indelas i följande typer:

 • idrotts- och motionsföreningar,
 • kulturföreningar,
 • fritids- och hobbyföreningar,
 • social- och hälsoföreningar,
 • ungdomsföreningar och studerandeorganisationer,
 • politiska föreningar,
 • fackföreningar,
 • ekonomi- och näringsföreningar,
 • rådgivningsorganisationer,
 • religiösa föreningar och världsåskådningsföreningar,
 • utbildnings-, vetenskaps- och studieföreningar,
 • miljöföreningar,
 • pensionärs- och veteranorganisationer,
 • by- och stadsdelsföreningar,
 • försvars- och fredsorganisationer,
 • vänskapsföreningar, etniska organisationer och utvecklingssamarbetsorganisationer,
 • serviceorganisationer.

Valtikkas webbplats hittar du mer information om olika organisationer. Information om föreningarna finns också i Föreningsregistret.