X

Jag grundar en förening

Alla som bor i Finland har rätt att församlas och grunda en förening. Det lönar sig att bilda en förening om du och flera andra har en god sak, en idé eller en hobby som ni vill främja tillsammans. Det finns många olika slag av föreningar, till exempel politiska partier, idrotts- och kulturorganisationer samt välgörenhetsföreningar.

Att grunda en förening är enkelt i Finland. En förening kan grundas av tre personer som har fyllt 15 år, men det är bättre om man kan få med sig fler personer. Föreningens ordförande ska vara 18 år fyllda. Medborgare i andra länder kan också grunda föreningar i Finland, bli medlemmar i en förening och vara aktiva inom till exempel en förenings styrelse. Föreningens ordförande och vice ordförande ska ha sin bostadsort i Finland.

Ytterligare anvisningar om hur man grundar en förening hittar du på Föreningsregistrets webbplats samt i Flyktinghjälpens Organisationssmedja.