X

Jag gör konsumtionsval

Ett sätt att påverka är att göra konsumtionsval. Det innebär att du beaktar produkternas ursprung och tillverkningssätt då du köper mat, tjänster eller till exempel kläder. Var är produkten tillverkad? Har tillverkaren fått tillräcklig ersättning för sitt arbete? På vilket sätt sliter produkten på miljön? Ett konsumtionsval kan till exempel bestå av att man gynnar närproducerad mat framom mat som har transporterats långt. Ett konsumtionsval kan också vara att man inte köper nya kläder, utan i stället köper använda kläder från ett lopptorg.

Att göra konsumtionsval är en form av vardagspåverkan som har stor betydelse i dagens ofta konsumtionscentrerade samhälle. Med hjälp av nedanstående länkar kommer du i gång och hittar tips på hur du genom dina inköpsval kan påverka just de frågor som är viktiga för dig!

Etiskt val

Miljömärkningar

Rättvis handel

Ekologiska produkter

Klädindustrin

Finländska produkter