X

Jag gör ett initiativ

Du kan göra ett invånarinitiativ eller medborgarinitiativ.

Med ett invånarinitiativ kan varje kommuninvånare direkt påverka beslutsfattandet i sin egen kommun. Alla kommuninvånare – också du – har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller dess verksamhet.

Varje kommuninvånare har rätt att få veta hur hans eller hennes initiativ framskrider, och varje initiativ måste behandlas av kommunen. Invånarinitiativen ger alla kommuninvånare möjlighet till direkt deltagande också mellan valen. Ytterligare information om invånarinitiativ får du från KommunförbundetWebbplatsen Aloitekanava.fi erbjuder ungdomar ett enkelt sätt att göra ett initiativ och få tips om av vilket slag initiativen kan vara. På webbplatsen kan du berätta om dina idéer, kommentera andras tankar och stödja olika initiativ.

Med medborgarinitiativet du får möjlighet att får upp sitt laginitiativ till behandling i riksdagen. Efter att minst 50 000 personer har understött initiativet det kan överfåra till riksdagsbehandling. Alla at minst 18 år gamla finska medborgare kan göra och understöda ett medborgarinitiativ, till exempel i websida kansalaisaloite.fi.