X

Jag demonstrerar

I Finland är en fredlig demonstration ett lagligt och godtagbart sätt att påverka. En demonstration har flera deltagare, som samlas offentligt för att framföra sin åsikt. Med en demonstration vill man påverka beslutsfattarna eller lyfta fram något samhälleligt problem.

Vem som helst som har fyllt 15 år får ordna en demonstration. Du måste komma ihåg att anmäla demonstrationen till polisen på förhand. Polisen skyddar vid behov dem som deltar i demonstrationen. Den som ordnar en demonstration bör sätta sig in i lagarna och kommunens ordningsstadga eller be polisen om råd.