X

Jag deltar i projekt

Att genomföra gemensamma projekt lönar sig. Ett projekt kan vara nästan vad som helst från ett evenemang som ungdomarna själva arrangerar på ungdomslokalens gård till ett internationellt utbyte med ungdomar från ett annat land.

Genom ett projekt lär du dig att genomföra saker från början till slut och har dessutom roligt tillsammans med vännerna.

Om du vill genomföra något gemensamt projekt tillsammans med dina vänner kan finansiering fås från till exempel Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO. Det lönar sig att även fråga ungdomsledarna vid ungdomslokalen hurdana finansieringsmöjligheter den egna kommunen erbjuder.