X

Jag deltar i evenemang

Även i små kommuner ordnas ofta särskilda evenemang som är avsedda för kommunens ungdomar och som du kan delta i – alla är välkomna till dessa. Evenemangen kan bestå av konserter, idrottsevenemang eller till exempel teater. Information om dessa evenemang får du från till exempel din kommuns webbplats, den lokala tidningen, ungdomslokalernas ungdomsledare eller lärarna och eleverna i din skola.