X

Jag besöker en ungdomsgård

I din kommun finns en eller flera ungdomslokaler, i vilka vuxna ungdomsledare arbetar. I större städer finns flera ungdomslokaler. I ungdomslokalerna kan du spendera tid med dina vänner, delta i verksamheten tillsammans med andra ungdomar och utöva fritidsintressen.

På varje kommuns webbplats finns en lista över de lokala ungdomstjänsterna, till vilka ungdomslokalerna hör. Om du inte enkelt hittar informationen på Internet kan du till exempel fråga din lärare om ungdomslokalerna.