X

Jag är frivillig

Genom att arbeta som frivillig kan du påverka saker som är viktiga för dig. Inom frivilligverksamheten uträttar du någonting till gemensam glädje på din fritid, samtidigt som du får nya erfarenheter och vänner. I praktiken kan frivilligverksamheten bestå av att till exempel träna ett idrottslag, fungera som bössinsamlare eller ordna ett scoutläger. Du kan delta i någon organisations verksamhet eller anmäla dig för att till exempel hjälpa till på en festival under ett veckoslut.

Det finns många former av frivilligverksamhet, leta reda på en som passar dig! Du kommer i gång genom att till exempel söka efter organisationer som intresserar dig på webbplatsen Valtikka och fråga dem hur du kan delta.