X

Europaparlamentet

Av Europeiska unionens (EU) organ är de viktigaste Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen. Medlemmarna i Europaparlamentet väljs genom val, och dess medlemmar är direkta representanter för EU-medborgarna. Parlamentet har 766 medlemmar, av vilka 13 är finländare.

Trots att EU kan kännas avlägset har det stor inverkan på lagstiftningen och ärendena i Finland. Europaparlamentet deltar i utarbetandet av författningar som behandlar bland annat miljöskyddet, konsumenternas rättigheter, trafiken samt människornas, kapitalets, tjänsternas och varornas rörlighet över statsgränserna. Parlamentet har även makt att tillsammans med Europeiska unionens råd besluta om användningen av EU:s pengar.

Medlemmarna i Europaparlamentet väljs genom det Europaparlamentsval som hålls vart femte år. Du kan påverka parlamentet också mellan valen. Du har rätt att ställa frågor till parlamentet, ge respons och läsa alla slags offentliga handlingar. Du kan även göra en officiell framställning till parlamentet. Ytterligare information om dessa möjligheter finns på Europaparlamentets webbplats. Du kan även ta kontakt med de finländska Europaparlamentarikerna eller deras assistenter. Deras kontaktuppgifter hittar du här.

Europaparlamentets informationskontor i Finland

Europaparlamentet