X

Elevkåren

Enligt lag har elever och studerande rätt att bli hörda när man fattar beslut om ärenden som gäller dem i skolan. I alla gymnasier och yrkesläroanstalter ska det enligt lag finnas en elevkår. Också i grundskolorna, dvs. låg- och högstadierna, är elevkåren ofta den metod som används för att höra elevernas åsikter.

Elevkårerna kan verka på många sätt. De ordnar gemensamma tillställningar och annat roligt samt påverkar exempelvis i läroanstaltens direktion. Representanterna till elevkårerna väljs ofta genom val.

Också du kan sträva efter att bli elevkårsrepresentant – det räcker att du är intresserad av hur saker och ting är i din skola! Om du inte vet huruvida det finns en elevkår i din skola eller hur du kan bli medlem av den kan du fråga din egen lärare.

Gymnasister och yrkesstuderande har dessutom egna riksomfattande intressebevakningsorganisationer, som stöder elevkårerna och driver frågor som rör de studerande i den landsomfattande politiken. Som gymnasisternas intressebevakare fungerar Finlands Gymnasistförbund, medan de yrkesstuderandes intresseorganisationer är Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry (Alliansen för Finlands studerande) och Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund – SAKKI ry. Som intressebevakare för de svenskspråkiga studerandena fungerar Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf .