X

Arbetsmarknadsorganisationerna

Arbetsmarknadsorganisationerna är organisationer som representerar arbetstagarna eller arbetsgivarna. Arbetsmarknadsorganisationerna förhandlar om arbetstagarnas förmåner och rättigheter, till exempel om lönerna och arbetstiderna.

Till arbetstagarnas organisationer, fackförbunden, hör över 70 procent av de finländska arbetstagarna. Ett fackförbund består i allmänhet av personer som hör till samma bransch eller som har fått samma utbildning. Alla arbetstagare i Finland har rätt att höra till ett fackförbund, och arbetsgivaren kan inte begränsa denna rättighet.

Du kan gå med i ett fackförbund också när du är ung och även om du inte har några problem med din egen arbetsgivare. De flesta fackförbund har även studerandeorganisationer och ungdomsverksamhet. Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Tjänstemannacentralorganisationen STTK och den fackliga centralorganisationen för högutbildade AKAVA är de viktigaste av fackförbundens centralorganisationer.

Arbetsgivarna är också organiserade i Finland. De finländska arbetsgivarorganisationerna representeras av Finlands näringsliv EK.

Jord- och skogsbruksproducenternas Centralförbund MTK rf (kort på svenska) är den landsomfattande fack- och intresseorganisationen för jordbruksproducenter, skogsägare och landsbygdsföretagare.