X

Waxaan ka fekeraa suurto-galada talaabada

Xarumo da’yar badan ayaa dadka da’yarta ay u ogolaaneysa in ay ka qeyb qaataan qorsheynta howlahooda. Tani waxaa ka mid noqon karta, tusaale ahaan, la imaatanka, qorsheynta iyo abuubulista tartamo-ciyaareed gaar ah, ama heshiisyo tartaro caam ah iyo sida ay u qabsan la’haayeen waxyaabaha ka dhaca xarunta da’yarta. Maxay tahay noocyada tartamada ama tusaale ahaan naadiyo neecee ayaad jeceshahay in xaruntaada lagu sameeyo? Ma tahay xarunta da’yarta goob wanaagsan ee qof kasta lagu soo dhoweeyo oo aan qof lagu dhibeyn? Xarumo da’yar qaarkooda waxay leeyihiin guddi u gooni ah, kasoo aad ku biiri karto haddii aad doonto.

La xiriir baraha dhalin yarada ee xuntaada da’yarta oo weydii haddii uu jiro guddi ay qaban qaabsio dhalin yarada ee xarunta ka jira iyo haddii aad ku biiri karto. Xusuusnow in aad markasta aad tawabaraha dhalin yarta aad la wadaagi karto fekradahaaga iyo wixii aaraah ah ee aad hayso!