X

Waxaan doonaa in aan isbadel sameeyo

Taasi way wanaagsan tahay! Khariidada isumarkan wuxuu ku tusayaa qaababka kala duwan ee isbadel sameynta – kaliya waa in aad doorataa midka adiga ku wanaagsan.