X

Waxaan aadaa xarumaha dhalin-yarada

Degmadaada waxaa ka jira hal xarun ee da’yarta ama in kabadan hal, oo ay maamulaan tawabare dhalin yar weyn. Magaalooyinka waa weyn waxaa ku yaalo xarumo da’yar oo dhowr ah. Xarunta da’yarta waa meel aad saaxiibadaada waqti aad ku qaadataan, aad kula wadaagto ciyaaraha dadka ka kale ee da’da yar oo aan mashquulisaan waxyaabaha hoobigiina ah.

Bogga internetka ee degmo kasta waxaa ku qoran adeegyada da’yarta ee ay xarumaha da’ yarta leedahay. Haddii uu dhib kaa hayo helista macluumaadkan online-ka waxaad tusaale ahaan aad weydiin kartaa maclinkaaga xarumaha da’ yarta ku saabsan.