X

Urada sama-falka ayaan taageeraa

Mararka qaarkood waxaa jira waxyaabo oo aadan waqti u hayn balse adiga kuu muhiimsan oo aad weli dooneyso in aad si kale aad u taageerto. Hal jid ee aad ku taageereyso taasi waa adiga oo lacag ugu tababaruca arurada sama falka. Lacag tabarucaad ah ayaad sameyn kartaa, tusaale ahana adiga oo lacag ugu deeqa. Xusuusnow in xitaa lacag yar oo tabarucaad ah ay isbadel sameyneyso.

Sidoo kale waxaad noqon kartaa mid bil-bil urur u taageera. Dalabyada ah waxa aad taageereyso waxay u dhaxeysaa ururo u dooda arrimaha deegaanka ilaa xuquuqda aadanaha, ururada caruurta u shaqeeya in ay waayeelka la shaqeeyaan. Lacagta ugu yar ee aad ugu tabaruci karta ayaa badanaaba ah wax yar oo yuro ah bishii, intaas oo laga yaabo in si kaleba ay kaaga baxdo. Lacag beddelkeeda, sidoo kale waxa aad ku tacaruci karaa waxyaabo duug ah ama dhar fiican si deeq aad ugu ururiso ama aad ka adeegato dukaamo howlo sama fal ka qeyb qaata.