X

Macluumaad ayan raadsadaa

Ka hor inta aadan ku ordin in shay aad u ololeyso, waxaa wanaagsan in aad iska xaqiijiso in ay jiraan macluumaadka aad haysto ee aad u ololeyneysid. Ururrada aan dowliga ahayn ayaa ah goobaha ugu fiican ee aad ka bilaabeyso in aad ka hesho macluumaad mowduucyada gaarka ah. Iskuulka Webka ee Dhalashada Firfircoon (Valtikka) ayaa kaa caawin doona in aad hesho ururada kala duwan. Sidoo kale maclumaadka waxaad ka heli kartaa maktabadaha iyo internetka. Waxaa wanaagsan in aad iska hubiso ilaha aad macluumaadka ka heleyso waxyaabaha ay arrimahaas ka oranayaan. Iska qiyaasin, soo ogow!