X

Dhacdooyinka ayaan ka qeyb qaataa

Magaalooyinka yar-yar ayaa sidoo kale badanaaba abaabula tartamo gaar ahaan quseeya dadka da’yarta kasoo aad xaadiri karta – qof kasta waa lagu soo dhoweynayaa in ay soo xaadiraan kulamadaan. Tartamadan waxaa laga yaabaa in ay ka mid yihiin konshertada, ciyaaraha ama laga yaabo in ay noqoto ciyaaro tayaataro. Macluumaadkan ku saabsan tartamada waxaad ka heli kartaa tusaale ahaan bogga internetka ee dowlada hoose, jaraa’idyada degmadaada, tawabarayaasha da’yarta ee xarunta da’yarta ama maclimiinta iyo ardayda iskuulkaaga.