X

Anigu ma daneeyo

Markaa u daa kuwa kale in ay adigu wax kuu go’aamiyaan. Iska rajee in ay aaraadaada kula wadaagaan!