X

Ylioppilaskunta / opiskelijakunta

Korkeakouluissa tulee lain mukaan kuulla opiskelijoita. Ammattikorkeakouluissa on opiskelijakunnat ja yliopistoissa on ylioppilaskunnat. Ne pitävät huolta siitä, että opiskelijoiden ääni kuuluu korkeakoulujen päätöksenteossa. Opiskelijakunnat ja ylioppilaskunnat myös järjestävät vapaamuotoisempaa toimintaa, kuten tapahtumia, opiskelun vastapainoksi.

Opiskelijoiden edustajat valitaan säännöllisin väliajoin vaaleilla. Ehdolle voi lähteä kuka tahansa korkeakoulun opiskelija, myös vaihto-opiskelija. Ehdokkaita asettavat usein esimerkiksi ainejärjestöt sekä monet poliittiset puolueet. Kannattaa seurata ilmoitustauluja, sähköpostilistoja ja kysellä lisätietoa vaikkapa ainejärjestösi hallitukselta tai muilta opiskelijoilta.

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on omat valtakunnalliset edunvalvontajärjestönsä, jotka auttavat opiskelijoita ja ajavat heidän etuaan. Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden edunvalvoja on Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja yliopisto-opiskelijoiden edunvalvoja on Suomen ylioppilaskuntien liitto – SYL ry.