X

Teen aloitteen

Aloitteen tekeminen on mahdollista kuntalais- ja kansalaisaloitteena.

Kuntalaisaloitteella jokainen kuntalainen voi vaikuttaa suoraan oman kuntansa päätöksentekoon. Kaikilla kuntalaisilla – myös sinulla – on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.

Kuntalaisella on oikeus tietää tekemänsä aloitteen etenemisestä, ja jokainen aloite on pakko käsitellä kunnassa. Kuntalaisaloitteet antavat kaikille kuntalaisille mahdollisuuden osallistua suoraan myös vaalien välillä. Aloitekanava.fi-sivusto tarjoaa nuorille helpon tavan tehdä aloite ja saada vinkkejä siihen, millaisia aloitteet voivat olla. Sivustolla voit kertoa ideoitasi, kommentoida muiden ajatuksia ja tukea eri aloitteita.

Kansalaisaloitteella voi vaikuttaa suoraan Suomen lainsäädäntöön. Jotta aloite voi edetä eduskunnan käsiteltäväksi, sillä tulee olla vähintään 50 000 Väestörekisterikeskuksen hyväksymää kannatusilmoitusta. Aloitteen ja kannatuksen voi tehdä jokainen 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen, esimerkiksi oikeusministeriön kansalaisaloite.fi -palvelussa.