X

Oppilaskunta

Lain mukaan oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus tulla kuulluksi silloin, kun koulussa päätetään heitä koskevista asioista. Kaikissa lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on lain mukaan oltava oppilaskunta. Myös peruskouluissa, eli ala- ja yläkouluissa, oppilaskunta on usein se tapa, miten oppilaiden mielipiteiden kuuleminen hoidetaan.

Oppilaskunnat voivat toimia monella tavalla. Ne järjestävät yhteisiä tilaisuuksia ja muuta hauskaa sekä vaikuttavat esimerkiksi oppilaitoksen johtokunnassa. Edustajat oppilaskuntiin valitaan usein vaaleilla.

Myös sinä voit pyrkiä edustajaksi oppilaskuntaan – riittää, että olet kiinnostunut siitä, miten koulusi asiat ovat! Jos et tiedä, toimiiko koulussasi oppilaskunta tai miten voit päästä siihen mukaan, kysy omalta opettajaltasi.

Lukiolaisilla ja ammattiin opiskelevilla on lisäksi omia valtakunnallisia edunvalvontajärjestöjä, jotka tukevat oppilaskuntia ja ajavat opiskelijoiden asioita valtakunnallisessa politiikassa. Lukiolaisten edunvalvojana toimii Suomen Lukiolaisten Liitto, ja ammattiin opiskelevien etujärjestöjä ovat Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry sekä Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry. Ruotsinkielisten opiskelijoiden edunvalvoja on Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf.