X

Kuulun puolueeseen

Puolueet kokoavat yhteen ihmisiä, joilla on samankaltaisia mielipiteitä ja näkemyksiä. Puolueessa on usein helpompi saada viesti läpi päättäjille. Kukin puolue tarjoaa erilaisia ideoita ja arvoja äänestäjille.  
Suomessa on tällä hetkellä 16 rekisteröitynyttä puoluetta. Kahdeksan näistä puolueista on eduskuntapuolueita, eli on saanut vaaleissa niin paljon ääniä, että niillä on eduskunnassa omia kansanedustajia.
 
Puolueiden lisäksi on olemassa poliittisia nuoriso- ja opiskelijajärjestöjä. Ne ovat nuorille suunnattuja järjestöjä, joilla on samansuuntaisia näkemyksiä kuin puolueilla.

Lisätietoja puolueista ja poliittisista nuoriso- ja opiskelijajärjestöistä löydät Valtikasta.