X

Europarlamentti

Euroopan unionin (EU) toimielimistä tärkeimmät ovat Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio. Euroopan parlamentin jäsenet valitaan vaaleilla ja sen jäsenet edustavat suoraan EU:n kansalaisia. Parlamentissa on 766 jäsentä, joista suomalaisia on 13.

Vaikka EU saattaa tuntua etäiseltä, sillä on paljon vaikutusta lainsäädäntöön ja asioihin Suomessa. Euroopan parlamentti on mukana laadittaessa säädöksiä, jotka käsittelevät muun muassa ympäristönsuojelua, kuluttajien oikeuksia, liikennettä sekä ihmisten, pääoman, palvelujen ja tavaroiden liikkuvuutta yli valtiorajojen. Parlamentilla on myös yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa valta päättää EU:n rahojen käytöstä.

Euroopan parlamentin jäsenet valitaan viiden vuoden välein europarlamenttivaaleissa. Voit vaikuttaa parlamenttiin myös vaalien välissä.  Sinulla on oikeus esittää parlamentille kysymyksiä ja antaa palautetta sekä saada luettavaksi kaikenlaisia julkisia asiakirjoja.  Voit myös esittää parlamentille virallisen vetoomuksen. Lisätietoa näistä mahdollisuuksista on Euroopan parlamentin sivulla. Voit myös ottaa yhteyttä suomalaisiin europarlamentaarikkoihin tai heidän avustajiinsa. Heidän yhteystiedot löydät täältä.

Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto (http://www.europarl.fi/view/fi/homepage.html)

Euroopan parlamentti (http://www.europarl.europa.eu/)