X

Eduskunta

Tärkein päättävä elin Suomessa on eduskunta. Eduskunnassa valtaa puolestamme käyttää 200 kansanedustajaa. Kansanedustajat valitaan äänestämällä neljän vuoden välein pidettävissä vaaleissa.

Eduskunnan tärkein tehtävä on säätää lakeja ja päättää valtion budjetista. Lisäksi eduskunta:

  • valvoo hallituksen ja sen alaisten viranomaisten toimintaa
  • hyväksyy kansainväliset sopimukset ja osallistuu Euroopan unionissa päätettävien asioiden valmisteluun
  • valitsee pääministerin

Jokainen voi olla yhteydessä kansanedustajiin sähköpostilla, puhelimitse tai perinteisellä kirjeellä. Yhteydenottoa ei kannata arkailla: kansanedustajat edustavat kansalaisia. Sillä, oletko täysi-ikäinen, ei ole merkitystä – kansanedustajat kyllä tiedostavat, että heihin yhteyttä ottava nuori on tulevaisuuden äänestäjä.

Kansanedustajien ja heidän avustajiensa yhteystiedot löydät eduskunnan sivuilta. Sieltä löydät myös osoitteet kansanedustajien omille internetsivuille, joilta voit lukea heidän mielipiteistään. Lisätietoja eduskunnasta on myös Nuorten eduskunnan sivuilla.